svientifically-proven

BİLİMSEL OLARAK
KANITLANMIŞ

CB12'NİN KANITLANMIŞ GÜCÜ

Hoş olmayan kokuların kökenindeki sülfürlü gazları saptamak için özel olarak tasarlanmış araçların kullanıldığı bilimsel ve klinik çalışmalar, CB12’nin etkili, güvenli ve dayanıklı olduğunu kanıtlamıştır.

CB12 – ağız kokusuna karşı klinik olarak kanıtlanmış uzun süreli etki.

CB12, Oslo Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde geliştirilmiştir ve tüm dünyada patentli olan, ağız kokusunu 12 saatlik uzun süreli etkisiyle önleyen bir üründür. CB12, düşük konsantrasyonlarda çinko asetat (%0.3) ve klorheksidin diasetat (%0.025) içeren benzersiz ve patentli bir bileşime sahiptir. Bu bileşenler, ağız kokusunun uzun süreli olarak önlenmesini sağlayan sinerjik bir etki oluşturmaktadır.

CB12, piyasada bulunan birçok ürünün aksine, kötü kokuları kamufle etmek yerine ağız boşluğundaki kokulu bileşikleri nötralize ederek ve oluşmalarını önleyerek problemi kökten çözer. İyi bakteriler ağız hijyeninin mükemmel durumda tutulması için hayati öneme sahiptir; CB12 yalnızca bakterilerin besin partiküllerini, tükürüğü vb. parçalayarak kötü kokulu bileşikler oluşturmalarını önler.

CB12, klinik çalışmalarda gaz kromatografisi analizi, halimetre analizi ve organoleptik skorlar yoluyla test edilmiştir. 8-12

8 Thrane P, Jonski G, Young A, Rölla G. A New Mouthrinse Combining Zinc and Chlorhexidine in Low Concentrations Provides Superior Efficacy Against Halitosis Compared to Existing Formulations: A Double-Blind Clinical Study. J Clin Dent (2007) 18: 82-86.

9 Thrane P, Jonski G, Young A, Rölla G. Zn and CHX mouthwash effective against VSCs responsible for halitosis for up to 12 hours. Dental Health (2009) 48:2-6.

10 Thrane P, Jonski G, Young A. Comparative effects of various commercially available mouth-rinse formulations on halitosis. Dental Health (2010) 49: 6-10.

11 Saad S, Greenman J, Shaw H. Comparative effects of various commercially available mouthrinse formulations on oral malodor. Oral Diseases (2011) 17: 180-186.

12 Ademoviski et al. Comparison of different treatment modalities for oral halitosis. Acta Odontol. Scand. (2012) 3: 224-233.


CB12 hakkındaki araştırmalar.

CB12, ağız kokusuna karşı etkili olduğu çalışmalarla kanıtlanmış olan, iyi belgelenmiş bir üründür. Sonuç: CB12, test edilen rakip ürünlere kıyasla üstündür.

Çalışma 1

Düşük Konsantrasyonlarda Çinko ve Klorheksidin İçeren Yeni Bir Ağız bakım Ürünü, Halitozise Karşı Mevcut Formülasyonlara Kıyasla Üstün Etkililik Sağlamaktadır: Çift Kör Klinik Çalışma. Thrane ve ark. (2007)

CB12’nin klinik etkililiğini değerlendiren çift kör çapraz geçişli bir çalışmada, bu ürünün uçucu sülfür bileşiklerinin azaltılmasında beş rakip ürüne kıyasla üstün olduğu saptanmıştır. Yazarlara göre, CB12’nin etkin maddelerinin (çinko asetat ve klorheksidin diasetat) halitozisin nötralize edilmesinde en iyi kombinasyon olduğu yönündeki çalışma hipotezi, en iyi iki test gargara ürününde elde edilen bulgularla desteklenmiştir.

Article (PDF)


Ağız kokusu hakkındaki uzman görüşleri.

Profesör Stefan Renvert’in halitozisi olan hastalarla ilgili görüşleri: 

Onların alanına girmekten korkmayın. 

Halitozis, yarattığı toplumsal yaftalama nedeniyle hassas bir konudur; öyle ki, bu konudan bahsetmek diş hekimleri için bile güç olmaktadır. 

İş ortamlarında insanların yalnızca %9’u iş arkadaşlarına nefesinin kötü koktuğunu söyleyebilmekte ve beşte biri naneli şeker vermek gibi küçük ipuçlarıyla bunu anlatmaya çalışmaktadır. Diğerleri ise ya bu konudan bahsetmemeyi, ya da o kişiden tamamen uzaklaşmayı tercih etmektedir. i Ağız kokusu toplumumuzda samimiyetle tartışılabilen bir konu değildir. 

Hastaların kişisel alanlarına giriyormuşsunuz gibi hissetseniz bile, bir diş hekimi ya da diş hijyeni uzmanı olarak göreviniz ağız kokusu konusunu onlarla profesyonel düzeyde tartışmaktır. 

Konuyu derinlemesine incelemek amacıyla, periimplantit, periodontit ve halitozis araştırma alanlarında hakemli dergilerde 100’ün üzerinde yayını bulunan bir uzmanla, Profesör Stefan Renvert ile konuştuk. 

Profesör Renvert şunları ifade ediyor: “Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, çoğu hasta bu problemi yaşadığının farkında değil. Bence birçok kişi birine nefesinin kötü koktuğunu söylemenin onur kırıcı olmasından korkuyor. Dolayısıyla da halitozisi olan birçok kişi bunun farkına varamıyor. 

“Diş bakımı uzmanları olarak halitozis konusunda hastalarımıza bilgi vermemizin şart olmasının nedenlerinden biri de bu.” 

Profesör Renvert, diş bakımı uzmanlarının hastalarını bilinçlendirmeleri gereken en önemli konunun ağız hijyeni olduğunu vurguluyor. Ancak ağız bakımını aksatmamak ağız kokusundan kurtulmak için yeterli olmayabiliyor. 

“Bazı hastalar, dişlerini fırçalamalarına ve diş ipiyle temizlemelerine karşın ağız kokusundan kurtulamıyor. Bu durumda, dil temizliğine ya da ağız yıkama solüsyonlarına yöneliyoruz.” 

Tavsiye ettiği gargaralarda nelere dikkat ettiğini sorduğumuzda Profesör şunları ifade ediyor: “Tabii ki etkili oldukları literatürde kanıtlanmış olan ürünleri tavsiye ederim. 

Çeşitli gargara markalarının etkililiğinin araştırıldığı bir klinik çalışma, düşük konsantrasyonlardaki klorheksidin ve çinko bileşenlerinin kombinasyonunun ağızda kötü kokuya neden olan oral gazların baskılanmasında etkili olduğu gösterilmiştir.ii Dolayısıyla, CB12 ağız kokusunun tedavisi ve önlenmesi için tavsiye edilebilir. 

Halitozis pek çok kişi için hassas bir konu olarak kalsa da, Profesör Renvert profesyonellere hastalarına yardımcı olabilmek için bütün tereddütlerini bir yana bırakmalarını öğütlüyor. 

“Hastanızın kişisel alanına giriyormuşsunuz gibi hissetseniz bile, onların iyiliği için ağız kokusu konusunu onlarla konuşup tartışmalısınız. Hastanıza ağız kokusundan kurtulması için yardımcı olursanız sosyal ilişkilerini iyileştirdiğiniz ve yaşam kalitesini artırdığınız için size müteşekkir olacaktır. Onlara bu şekilde yardımcı olmaya gerçekten değer.” 

Hastalarınızla ağız kokusu konusunda konuşmak size biraz bile tuhaf geliyorsa, bu durumun onlar için ne kadar büyük bir utanç kaynağı olduğunu ve CB12 gibi basit etkili bir ürünle kendilerine güvenlerini yeniden kazanmalarının ne kadar memnuniyet verici olacağını düşünün. 

i 2014 tüketicide arasında yapılan ICM Pazar araştırması, Ağustos 2012

ii Thrane, Jonski & Young: Comparable effects of various commercially available mouth rinse formulations on halitosis (2010)various commercially available mouth rinse formulations on halitosis (2010) 


Ağız kokusuyla mücadelede yeni bir silah 

Dr Thomas Norlin ile röportaj

 

Ağız kokusu, her yaştaki kadın ve erkekleri etkileyen yaygın problemdir. Gerçekten de, her 4 kişiden birinin düzenli olarak ağız kokusundan şikayetçi olduğu tahmin edilmektedir.1 Bu durum belirgin psikolojik sonuçlara yol açabilmekte ve kişilerin toplum içinde kendilerine güvenlerini sarsabilmektedir. 

 

Dr Thomas Norlin, çalışmalarını Shrewsbury’deki Esthetique Dental’de sürdürmektedir. İsveç doğumlu olan Dr Norlin, diş hekimliği eğitimini Stockholm ‘de 1998’de tamamlamış ve 2001’de İmplantolog unvanını almıştır. Saygın bilimsel dergilerde yayınlanmış olan makalelerinin yanı sıra, inovatif gargara ürünü CB12’nin (ağız kokusunu nötralize ettiği klinik olarak kanıtlanmış olan, uluslararası pazarlarda bulunan bir ürün) geliştirilmesinde diş hekimlerinden oluşan bir ekiple birlikte kapsamlı bir çalışma yürütmüştür. 

 

Dr Norlin şunları ifade ediyor: “CB12 projesinde 2002’den bu yana çalışıyorum. Ağız kokusu konusuyla ilgilenmemdeki temel neden, çok sayıda hastam bana bu konuda sorular sorduğu halde ağız kokusunun ne olduğu, nelerden kaynaklandığı ya da en iyi şekilde nasıl tedavi edilebileceğini bilmediğimi fark etmem oldu. Buradan yola çıkarak bu alanda bazı araştırmalar yaptım ve bu konudaki kaynakları okudukça, üniversitede bu konuda hiçbir şey öğrenmemiş olduğumuzu fark ettim. Araştırmamda ilerledikçe, birçok ürünün neden ağız kokusuna gerçekten çözüm getirme konusunda başarısız olduğunu daha iyi anladım. Çok basit: Bu ürünler problemi maskelemek üzere tasarlanmıştı ve problemin kökeninde yatan nedenleri çözmüyorlardı. Hastalarıma çeşitli ürünleri tavsiye ediyordum, ama bu ürünlerin işe yaramadığını belirterek paralarının iade edilmesini istiyorlardı. Bu süreç beni daha sonra CB12 olarak sunulacak olan ürüne yöneltti.” 

 

Dr Norlin, bu fikrin aklına gelmesinin ardından, Oslo Üniversitesi’ndeki meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya başlamış ve CB12’nin ardında yatan patentli formülasyonu geliştirmiş. Bu ürün daha sonra bir İsveç firması tarafından ticarileştirilmiş. Firma, ürünün İsveç’teki lansmanından önce, ürünü geliştiren ekiple birlikte çalışarak ürünün markamalasını ve pazarlamasını geliştirmiş. Elde edilen bulgular çok iyi olunca, çok geçmeden ürün Norveç ve Finlandiya’da da lanse edilmiş. Meda Pharmaceuticals, İskandinavya’da sağlanan çarpıcı başarının ardından CB12’yi bazı Avrupa pazarlarında da lanse etmiş. 

 

“Bir diş hekimi olarak şunu söyleyebilirim ki, güvenebileceğiniz bir ürünü tavsiye edebilmek gerçekten çok önemli. Yani hastanın problemini kolaylıkla çözebiliyorsunuz. CB12’nin geliştirilmesinde rol almış olmam benim için harika bir şey. Hem kendi kişisel deneyimimde ağız kokusu konusunda bu kadar çok bilgi edinebilmiş olmak açısından, hem de ciddi problemleri olan hastalara yardımcı olabilmenin getirdiği tatmin duygusu açısından.“

 

“Tipik olarak, ağız kokusu olan hastalara dişlerini düzenli olarak fırçalamalarını ve ayını zamanda dillerini de fırçaladıklarından emin olmalarını öğütlüyoruz. Her ne kadar bu uygulamalar ağız kokusunu bir nebze çözüyor olsa da, yine de nötr bir nefese sahip olmalarını sağlayamıyor. CB12’nin klinik testlerde defalarca kanıtlanmış olan özelliği, çok etkili olması. Kullanıldığında ağız kokusunu insan burnunun algılayamayacağı bir düzeye kadar azaltıyor. Tabii ki ağız kokusunu tamamen yok edemiyoruz (bunu yapabilen hiçbir ürün yok); ancak bunun düzeyini insan tolerans sınırlarının altına indiriyoruz ve uçucu sülfür bileşiklerini bazı durumlarda %99 oranında düşürüyoruz. Rakip ürünler bu etkililiğin yanına bile yaklaşamıyor ve birçoğu yalnızca kokuyu maskelemekle kalarak kokunun nedeniyle mücadele etmiyor. Diğer bir önemli nokta ise, rakiplerin çoğunun uzun süreli etkiye sahip olmaması. CB12 kullanan hastalarda etki 12 saat boyunca sürüyor.“

 

“Bir diş hekimi olarak, benden yardım istendiğinde yardım edebiliyorsam bundan çok mutlu oluyorum. Ürünü alıp kullanıyorlar ve başka ürünlerde bazen olduğu gibi paralarını geri istemek yerine bitince yenisini almak istiyorlar!” 

 

Dr Norlin, ilk fikrin ortaya çıkmasından itibaren ürünün geliştirilmesinin çeşitli aşamaları boyunca ve lansmana kadarki süreçte pek çok güçlük yaşamış, ama buna değmiş. Ağız kokusu birçok kişi için toplumsal yaftalamaya yol açan bir sebep olsa da, artık CB12 ile buna karşı etkili bir çözüm var. Bu çözüm herkes için uygun; hem uzun süredir bu sorundan şikayetçi olanlar için, hem de ihtiyaç duyduklarında nefeslerini tazelemek isteyenler için. 

 

“Kendi deneyimlerime dayanarak, hedef kitlemizi oluşturan hastaların iki kategoriye ayrıldıklarını söyleyebilirim. Bazı vakalar ciddi düzeyde oluyor. Bu vakalarda hastada bu sorun o kadar uzun süredir var ki, durumun farkında bile değil. Çoğunlukla aileleri ve arkadaşları ağzının koktuğunu sürekli söylüyor ve onlar da bu semptomları azaltmak için uzun süreli olarak kullanabilecekleri bir ürün arıyorlar. Diğer kategori ise, ağız kokusundan şikayetçi olan ama bu problemi sürekli olarak yaşamayan hastalar. Bu hastalar CB12’yi bir önlem olarak kullanmaya ihtiyaç duyabilir; örneğin dışarı çıkmadan önce ya da önemli bir konferansa ya da toplantıya katılmadan önce. Zaman zaman ağız kokusunun olabileceğini hepimiz biliriz; o nedenle de bu hastalar için bu konu kendine güven ile ve en iyi şekilde korunduklarından emin olmakla ilgilidir. Beni mutlu eden şey, CB12’nin bu hasta gruplarının ikisi için de mükemmel bir çözüm olması ve diş hekimlerinin ağız kokusuna karşı mücadelede yeni ve güçlü bir silah kazanmış olmalarıdır.” 

 

1 Bad breath (halitosis), NHS Choices, <http://www.nhs.uk/conditions Bad-breath//Pages/Introduction.aspx> (Accessed 5 March 2013).